Vertrouwens Kompas

Welkom bij Vertrouwens Kompas

Toine Peerenboom is register vertrouwenspersoon die officieel gecertificeerd en erkend is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) voor de sociale en zakelijke integriteit.

Vertrouwenspersoon

13% van de Nederlandse werknemers wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zoals gezondheidsschade voor werknemers en schade aan de reputatie van bedrijven, maar ook verhoogd verzuim en onrust op de werkvloer.

Verplichting vertrouwenspersoon

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat alle bedrijven verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Momenteel wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Eerste Kamer, waar naar verwachting de wet zal worden aangenomen.

Op welke manieren ondersteunt een vertrouwenspersoon?
Voorlichting en preventie
De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en zorgt voor preventie van Psychosociale Arbeidsbelasting.
Klachtafhandeling
De vertrouwenspersoon vangt werknemers op die last hebben van PSA en helpt bij het afhandelen van klachten.
Signaleren en adviseren
De vertrouwenspersoon signaleert problemen en adviseert het management over mogelijke oplossingen.

Het belang van een vertrouwenspersoon

Een (externe) vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het beleid rondom ongewenste omgangsvormen binnen een bedrijf, organisatie of (sport)club. Dit is van groot belang, aangezien de Arbowet voorschrijft dat werkgevers verplicht zijn om medewerkers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). PSA omvat alle factoren binnen de werksituatie die stress veroorzaken, zoals:

  • Discriminatie
  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Werkdruk
  • Pesten

Maatregelen

Een werkgever kan diverse maatregelen nemen om medewerkers die last hebben van PSA te ondersteunen, waaronder het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon kan werknemers helpen om de moeilijke stap naar het melden van ongewenste omgangsvormen te maken en biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving om hun problemen te bespreken.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de werkgever adviseren over passende oplossingen en preventieve maatregelen om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een werkgever bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Ondersteuning nodig?

Vertrouwens Kompas

Hogelandseweg 21
6545 CM Nijmegen
info@vertrouwenskompas.nl 024 – 675 25 00
© 2024 Vertrouwens Kompas