Vertrouwens Kompas

Abonnementen

Vertrouwens Kompas biedt abonnementen aan voor diverse soorten organisaties, zoals (sport-)verenigingen, stichtingen en MKB-bedrijven. Bij deze abonnementen staat een gecertificeerde externe register vertrouwenspersoon stand-by om melders van casussen op het gebied van sociale en zakelijke integriteit te ondersteunen.

Mede door gebruik te maken van zijn diensten, voldoet u aan de verplichting om een beleid te implementeren ter preventie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever bent u wettelijk verplicht om beleid op te stellen en te implementeren om PSA tegen te gaan, zoals voorgeschreven in de Arbowet.

Indien gewenst, kunnen we een voorstel op maat maken om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van een organisatie. Bovendien bieden we ook voorlichting aan voor zowel werknemers als werkgevers.

In deze abonnementen bent u verzekerd van:

Een laagdrempelige toegang tot een vertrouwenspersoon beschikbaar voor ongewenste omgangsvormen.
Een laagdrempelige toegang tot een vertrouwenspersoon beschikbaar voor integriteitskwesties.
De vertrouwenspersoon is 7 dagen per week beschikbaar voor ondersteuning.
Een jaarlijkse (verplichte) geanonimiseerde rapportage over het aantal meldingen en een jaarlijkse bespreking.
Wilt u meer informatie over deze abonnementen of een voorstel op maat? Neem dan contact met ons op.

Vertrouwens Kompas

Hogelandseweg 21
6545 CM Nijmegen
info@vertrouwenskompas.nl 024 – 675 25 00
© 2024 Vertrouwens Kompas