Vertrouwens Kompas

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving door werknemers te ondersteunen en te adviseren bij ongewenst gedrag. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt en biedt een veilige, vertrouwelijke omgeving waar werknemers hun zorgen kunnen bespreken en waar mogelijkheden voor hulp en oplossingen worden geboden. Bovendien draagt hij bij aan het creëren van een cultuur van respect en inclusie door het geven van voorlichting en het adviseren van leidinggevenden en management over preventieve maatregelen en het optreden tegen ongewenst gedrag op de werkvloer.

Toine Peerenboom

Toine Peerenboom is externe register vertrouwenspersoon die officieel gecertificeerd en erkend is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) voor de sociale en zakelijke integriteit. Gedurende de afgelopen dertig jaar heeft hij diverse bedrijven geleid en een vrijwilligersorganisatie aangestuurd, wat heeft bijgedragen aan zijn goed ontwikkelde vaardigheden op het gebied van menselijke interactie en (zakelijke) intuïtie.

Hij wordt gewaardeerd door zijn collega's vanwege diverse positieve kernwaarden. Ze beschouwen hem als betrouwbaar, omdat hij zijn verantwoordelijkheden nakomt en vertrouwelijkheid waarborgt. Bovendien is hij sociaal vaardig en weet hij relaties op te bouwen, terwijl zijn sterke betrokkenheid bij zijn werk opvalt.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon

01
Onafhankelijkheid

Een externe vertrouwenspersoon is geen collega en werkt niet binnen hetzelfde bedrijf. Dit maakt het gemakkelijker om vertrouwelijke informatie te delen en je kwetsbaar op te stellen. Door een externe vertrouwenspersoon aan te stellen, wordt een veilige omgeving gecreëerd waar slachtoffers drempelloos hun verhaal kunnen doen.

02
Objectiviteit

Een externe vertrouwenspersoon heeft geen belang bij het bedrijf en zal niet sturen op een specifieke uitkomst van een vertrouwenszaak. Bovendien is hij of zij minder geneigd om onder druk van leidinggevenden de vertrouwelijkheid te schenden, wat bij een interne vertrouwenspersoon moeilijker kan zijn.

03
Frisse blik

Doordat een externe vertrouwenspersoon geen deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan hij of zij scherp waarnemen wat er speelt en waar er ruimte is voor verbetering. Dit zijn aspecten die intern vaak over het hoofd worden gezien, omdat een interne vertrouwenspersoon al gewend is aan de bedrijfssituatie.

04
Beschikbaarheid

Een externe vertrouwenspersoon is vijf dagen per week bereikbaar en kan in geval van spoedgevallen ook buiten kantoortijden en in het weekend ingeschakeld worden. Hierdoor kan een zaak snel worden opgepakt. Een interne vertrouwenspersoon heeft vaak niet dezelfde beschikbaarheid, omdat hij of zij deze taak naast een reguliere baan moet vervullen.

05
Professionele kennis en bijscholing

Bij een externe vertrouwenspersoon hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten van bijscholing en het up-to-date blijven. Deze persoon is goed opgeleid en LVV (Landelijk Vakverbond Vertrouwenspersonen) gecertificeerd, en zorgt voor jaarlijkse bijscholing. Daarnaast maakt hij of zij deel uit van een intervisiegroep waarin vakkennis wordt gedeeld en groei wordt gestimuleerd.

Vertrouwens Kompas

Hogelandseweg 21
6545 CM Nijmegen
info@vertrouwenskompas.nl 024 – 675 25 00
© 2024 Vertrouwens Kompas