Vertrouwens Kompas

Tips voor de inzet van een vertrouwenspersoon:

  • Zorg ervoor dat de drempel voor werknemers om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon zo laag mogelijk is.
  • De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor klachten over ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.
  • Vermijd belangenverstrengeling door ervoor te zorgen dat de vertrouwenspersoon niet ook een personeelsfunctionaris, manager of lid van de ondernemingsraad is. Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is daarom aan te raden.
  • Naast individuele kwesties op het gebied van psychosociale arbeidsrelaties en integriteit kan de vertrouwenspersoon ook de organisatie informeren en adviseren. Dit kan bijvoorbeeld door trends en risico's te signaleren.

Op welke manieren ondersteunt een vertrouwenspersoon?

Voorlichting en preventie

De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en zorgt voor preventie van Psychosociale Arbeidsbelasting.
Klachtafhandeling
De vertrouwenspersoon vangt werknemers op die last hebben van PSA en helpt bij het afhandelen van klachten.
Signaleren en adviseren
De vertrouwenspersoon signaleert problemen en adviseert het management over mogelijke oplossingen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

Vertrouwens Kompas

Hogelandseweg 21
6545 CM Nijmegen
info@vertrouwenskompas.nl 024 – 675 25 00
© 2024 Vertrouwens Kompas