Vertrouwens Kompas

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

 • Het bieden van eerste hulp en advies aan werknemers die last hebben van ongewenst gedrag.
 • Verkenning van mogelijke informele oplossingen voor de situatie.
 • Het verstrekken van informatie aan het slachtoffer over andere beschikbare opties, zoals formele klachtenprocedures.
 • Begeleiding bieden aan werknemers die hun zaak willen aankaarten bij de leidinggevende of de klachtencommissie.
 • Doorverwijzen naar andere professionele instanties.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag binnen de organisatie.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer.
 • Het bijhouden van een overzicht van gevallen van ongewenst gedrag en registreren van deze incidenten.

Vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon behandelt alle informatie van werknemers vertrouwelijk en is gebonden aan geheimhouding.

Het is belangrijk om de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag niet te onderschatten. Medewerkers kunnen namelijk te maken krijgen met de volgende gevolgen:

 • Langdurige ziekteverzuim, waardoor het verzuimpercentage stijgt.
 • Verminderde productiviteit op de werkvloer.
 • Gevoelens van ongelukkigheid/depressie.
 • Toename van agressief gedrag.
 • Het zoeken naar een andere baan.
 • In sommige gevallen kan het leiden tot arbeidsongeschiktheid.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

Vertrouwens Kompas

Hogelandseweg 21
6545 CM Nijmegen
info@vertrouwenskompas.nl 024 – 675 25 00
© 2024 Vertrouwens Kompas